Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems

Χώρα: Ελλάδα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες : Δημήτρης Αληθεινός, Θανάσης Πάλλας, Εύη Κυρμακίδου, Δημήτρης Ξόνογλου, Βασίλης Μπαλάσκας, Άρτεμις Ποταμιάνου, Δημήτρης Τράγκας


Country: Greece

Participant Artists:  Dimitris Alitheinos, Thanasis Pallas,  Evi Kirmakidou,  Dimitris Xonoglou, Bill Balaskas, Artemis Potamianou, Dimitris Tragkas

 

Email:evrom@outlook.fr