Δημήτρης Ζουρούδης | Dimitris Zouroudis • Πορτολάνοι για αποπροσανατολισμένους διαβιβαστές | Portolan charts for disorientated signalers

Video, 2021