ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ | ORIZONTAS GEGONOTON • ΜΠΑΪΡΑΚΙΑ…… παντιέρες φλάμπουρα…|Bairakia ….. Pantieres….Flaboura

Τα μπαϊράκια, προεπαναστατικά πολεμικά σήματα αναγνώρισης, συσπείρωσαν στη βάση τους ανθρώπινες επιδιώξεις για ελευθερία. Παραμένουν σήμερα σαν ανοιχτό βιβλίο, να μας διδάσκουν το όραμα της προσωπικής ελευθερίας και να γίνονται αφορμή για δημιουργία. Ιδίως σ’ αυτή την εποχή, που οφείλουμε να αναλογιστούμε την Ιστορία και να σηκώσουμε ο καθένας το μπαϊράκι της συλλογικής ελευθερίας που περνά κρίση.

The banners, pre-revolutionary war recognition signs, mobilised human aspirations for freedom. They, on the first hand, remain today like an open book that can teach us the vision of personal freedom, while, on the other, have become the reason for creation. Especially this period when we ought to reflect on History and raise the banner of collective freedom in times of crisis.