Εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Educational program

educational program

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

PLATFORMS PROJECT ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Platforms Project for All 2022 είναι σχεδιασμένο για παιδιά 4 έως 16 από την oλλανδική πλατφόρμα EX-MÊKH και την εικαστικό και καθηγήτρια καλλιτεχνικών Ellen Rodenberg.
Το πρόγραμμα, αντλώντας έμπνευση από τον χωρικό σχεδιασμό της έκθεσης του Platforms Project, τον Πύργο της Βαβέλ και την ανακύκλωση νέων ιδεών, έχει στόχο να εισάγει τα παιδιά στη σύγχρονη τέχνη.

 

Ημέρες και ώρες:

Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022: 13:00, 15:00, 16:00, 18:00

ENGLISH

 

PLATFORMS PROJECT FOR ALL!

The educational program Platforms Project for All 2022 is designed for children 4 to  16 from the Dutch platform EX-MÊKH and the artist and art teacher Ellen Rodenberg.
The program which is drawing inspiration from the spatial design of the Platforms Project exhibition, the Tower of Babel and the recycling of new ideas, aims to introduce children to contemporary art.

 

Days and hours:

Saturday 15 & Sunday 16 of October 2022: 13:00, 15:00, 16:00, 18:00

Εγγραφή | Registration