Ξεναγήσεις | Guided Tours

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατά τη διάρκεια του Platforms Project 2022 θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το φιλότεχνο κοινό. Σημείο συνάντησης των ξεναγήσεων είναι η είσοδος του εκθεσιακού χώρου «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

 

Ημέρες και ώρες ξεναγήσεων:

Παρασκευή 14, Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022:  13:00,  15:00, 17:00, 19:00

ENGLISH

During the Platforms Project 2022 exhibition, guided tours will take place. The meeting point of the tours is the entrance of “Nikos Kessanlis” Exhibition Hall of the Athens School of Fine Arts (ASFA)

 

Days and hours of guided tours:

Friday 14, Saturday 15 & Sunday 16 of October 2022:  13:00, 15:00, 17:00, 19:00