Ξεναγήσεις | Guided Tours

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατά τη διάρκεια του Platforms Project 2023 θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το φιλότεχνο κοινό. Σημείο συνάντησης των ξεναγήσεων είναι η είσοδος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

 

Ημέρες και ώρες ξεναγήσεων:

Παρασκευή 27, Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023:  14:00,  16:00, 19:00

ENGLISH

During the Platforms Project 2023 exhibition, guided tours will take place. The meeting point of the tours is the entrance of  Technopolis City of Athens.

 

Days and hours of guided tours:

Friday 27, Saturday 28 & Sunday 29 of October 2023:  14:00,  16:00, 19:00