ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ | BECOME A VOLUNTEER | PLATFORMS PROJECT 2021

Εθελοντές | Volunteers 2021

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ | PLATFORMS 2020 - 2021

 

 

The art newspaper greece membership

Με την υποστήριξη του | With the support of:

Με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού | With the support and under the auspices of and the support of the Hellenic Ministry of Culture

Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής | Under the auspices of the Region of Attica

Υπό την Αιγίδα της AICA HELLAS | Under the auspices of AICA HELLAS

Υπό την Αιγίδα του Institut d'Estudis Baleàrics | Under the auspices of the Institut d'Estudis Baleàrics

Υπό την Αιγίδα του Region Hauts-de-France | Under the auspices of Region Hauts-de-France

ΧΟΡΗΓΟΙ | SPONSORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | COMMUNICATION SPONSORS