ομάδα τέχνης Συν | art team Συν

Χώρα: Ελλάδα, Κύπρος
Πόλη: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λευκωσία

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Βίκυ Καμένου, Δέσποινα Κατζαγιαννάκη,
Σαβέλλα Μιχαήλ,  Χρυσούλα Σκεπετζή, Χουρίκ Τοροσιάν


Country: Greece, Cyprus
City: Heraklion, Rethymno, Nicosia

Participating Artists: Vicky Kamenou, Despoina Katzagiannaki, Savella Michael, Chrysoula Skepetzi, Hourig Torossian

 

Email: vkamenou@gmail.com