Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems

Χώρα: Ελλάδα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες : Έρση Βενετσάνου, Κώστας Βρούβας, Μανόλης Γιανναδάκης, Γιάννης Γουρζής, Εύη Κυρμακίδου, Ευσεβία Μιχαηλίδου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Άγγελος Σκούρτης, Γιώργος Τσακίρης, Βίκυ Τσαλαματά

Επιμελήτης: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

Πρότζεκτ: Όπως Είναι

 


Country: Greece

Participating Artists: Ersi Venetsanou, Costas Vrouvas, Manolis Yiannadakis, Yannis Gourzis, Evi Kirmakidou,Efsevia Mihailidou, Artemis Potamianou, Angelos Skourtis, Giorgos Tsakiris, Vicky Tsalamata

Curator: Emmanuel Mavrommatis

Project: As isΌπως Είναι

Το κίνητρο της λογικής του επιμελητή της έκθεσης είναι το εξής: θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον εικαστικό χωρίς εικαστική παιδεία, ιστορική πληροφόρηση για την τέχνη, εξάρτηση από προσλήψεις καλλιτεχνικών παραδειγμάτων, διδασκαλίες καλλιτεχνικής τεχνικής -στην πράξη: άδειο, από υποδείγματα; Θα ήταν ίσως τότε αυτή, μια αναζήτηση της αρχής, -αλλά ποια θα μπορούσε να ήταν η αρχή, για κάποιον που δεν θα ήξερε τι να ξεκινήσει; Θα έκανε μάλλον οτιδήποτε -ας τον παρακινήσουμε λοιπόν να κάνει οτιδήποτε. Ήδη αυτό -είναι κάτι- μπορεί να είναι και η αρχή. 


As is

The reasoning behind the curator’s motive for this exhibition is whether we could envisage a visual artist not educated and trained in visual arts, not learned in the history of art, not dependent on perceptions of artistic paradigms, teachings of artistic technique – practically: devoid of models: Would that then be a quest in pursuit of the beginning – but what would such a beginning be, for someone who did not know where, or what to begin? She would probably have done at least something – let us motivate her, then, to do anything. Already this -as it would be something- could also be the beginning.