Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες : Κώστας Βρούβας, Ρία Δάμα, Σοφία Δαμαλά, Εύη Κυρμακίδου, Έρση Βενετσάνου, Τάσσος Τριανταφύλλου, Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Νίκος Βρούβας

Επιμέλεια: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης

 


Country: Greece
City: Athens

Participating Artists:  Costas Vrouvas, Ria Dama, Sofia Damala, Evi Kirmakidou, Ersi Venetsanou, Tassos Triandafyllou, Annita Argyroiliopoulou, Nikos Vrouvas

Curation: Emmanuel Mavrommatis

 

Email: evrom@outlook.fr