Φart

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα, Σύρος

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Βασίλης Καβουρίδης, Δήμητρα Καλαντζή, micio o micio, Μιρέλα Κασιμάτη


 

Country: Greece
City: Athens, Syros

Participating Artists: Vassilis Kavouridis, Dimitra Kalantzi, micio o micio, Mirella Kasimati

 

Website: vassiliskavo.blogspot.com

Email: vassilis.kavo@gmail.com