Φart

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα, Φλώρινα, Ξάνθη

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Βασίλης Καβουρίδης, Μιρέλα Κασιμάτη, Χάρης Κοντοσφύρης, Άκης Ουλκέρογλου

 


 

Country: Greece
City: Athens, Florina, Xanthi

Participating Artists: Vassilis Kavouridis, Mirella Kasimati, Harris Kondosphyris, Akis Oulkeroglou

 

Email: vassilis.kavo@gmail.com