Ινστιτούτο Μεσογειακής Κουλτούρας | Institute of the Mediterranean Culture

Χώρα: Ελλάδα 

Πόλη: Αθήνα  

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Νίκη Ζαχαρή, Ειρήνη Παγώνη 

Επιμέλεια: Julia Sysalova


Country: Greece 

City: Athens 

Participating Artists: Niki Zahari, Eirini Pagoni 

Curation: Julia Sysalova

Email: mediterraculture@gmail.com