ΚΟΙΝΩΝΩ | Tinos Art Gathering

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Τήνος

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Συμμετέχοντες από τις δράσεις του Κοινωνώ και το πρόγραμμα Residency

 


Country: Greece
City: Tinos

Participating Artists: Participants from Kinono’s activities and its residency program

 

Email: info@kinono.gr