Μ.Α.Μ.Α. contemporary

Χώρα: Κύπρος

Πόλη: Πάφος

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Αντρέας Σάββα, Γιάννος Οικονόμου, Γιασεμή Ράπτη, Ditte Lyngkær Pedersen, Γιούλα Χατζηγεωργίου

Επιμελήτρια: Σουζάνα Αναστάση

 


Country: Cyprus

City: Pafos

Participating Artists:

Andreas Savva, Yiannos Economou, Jasmin Rapti, Ditte Lyngkær Pedersen, Yioula Hadjigeorgiou

Curator: Souzana Anastasi

 

 

Email: mama.paphos@gmail.com

website