Μεταφραστές – Meta-frastes

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Νίκη Αθανασοπούλου, Αλέξανδρος Bούτσας, Σπύρος Δελάλης, Φλώρα Ζαφειράκη, Μαρία Ζυγομαλά, Αθηνά Κάρκα, Ελευθερία Παπαδουράκη, Στεφανία Τσουπάκη, Τερίνα Χιουρέα

 


Country: Greece
City: Athens

Participating Artists: Nicky Athanasopoulou, Alexander Voutsas, Spyros Delalis, Flora Ζafeiraki, Maria Zygomala, Athina Karka, Eleftheria  Papadouraki, Stefania Τsoupaki, Terina Chiourea

Πρότζεκτ | Project:  Αλλαγή Χρήσης | Αlternative Use

Email: metafrastes9@gmail.comstefaniatsoupaki@gmail.com