ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Νίκη Αθανασοπούλου, Αλέξανδρος Bούτσας, Σπύρος Δελάλης, Φλώρα Ζαφειράκη, Μαρία Ζυγομαλά, Αθηνά Κάρκα, Ελευθερία Παπαδουράκη, Στεφανία Τσουπάκη, Τερίνα Χιουρέα

Συντονιστής ομάδας: Αλέξανδρος Βούτσας

Πρότζεκτ: Ελευθερία και Θάνατος 


Country: Greece

City: Athens

Participating Artists: Nicky Athanasopoulou, Alexander Voutsas, Spyros Delalis, Flora Ζafeiraki, Maria Zygomala, Athina Karka, Eleftheria  Papadouraki, Stefania Τsoupaki, Terina Chiourea

Team coordinatorAlexander Voutsas

Project: Eleftheria & Thanatos (Freedom and Death)