ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Αλέξανδρος Bούτσας, Σπύρος Δελάλης, Φλώρα Ζαφειράκη, Μαρία Ζυγομαλά, Στεφανία  Τσουπάκη, Τερίνα Χιουρέα 

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Βούτσας
Πρότζεκτ: Το Κουτί της Πανδώρας

 


Country: Greece

City: Athens

Participating Artists:

Alexander  Voutsas, Spyros Delalis, Flora Ζafeiraki, Maria Zygomala, Stefania Τsoupaki, Terina Chiourea 

Curation: Alexander Voutsas
Project: Pandora’s Box

Email: metafrastes9@gmail.com, stefaniatsoupaki@gmail.com

 

Instagram:
Metafrastes