11 Εργαστήριο της ΑΣΚΤ | 11 Studio of ASFA • συζήτηση-περφορμανς για το πρότζεκτ “TORA! ΤΩΡΑ! TORA! ΤΩΡΑ!” (GR)

11 Εργαστήριο της ΑΣΚΤ /  11 Studio of ASFA,  συζήτηση-περφορμανς για το πρότζεκτ “TORA! ΤΩΡΑ! TORA! ΤΩΡΑ!“,  (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)


 11 Εργαστήριο της ΑΣΚΤ /  11 Studio of ASFA,   talk-performance about project “TORA! ΤΩΡΑ! TORA! ΤΩΡΑ!”,  (Τhe speech  will be in Greek)