ΗΜΕΡΙΔΑ | MEETING, Γιώργος Τσεριώνης | Giorgos Tserionis • Η μνήμη της πόλης τον καιρό της πανδημίας | The city’s memory during the pandemic

 

Εισαγωγή:
Ελένη Τζιρτζιλάκη, αρχιτέκτων, community artist

Ομιλητές:
Μπία Παπαδοπούλου, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων
Ελένη Τζιρτζιλάκη, αρχιτέκτων, community artist
Γιώργος Τσεριώνης, καλλιτέχνης
Φαίη Τζανετουλάκου, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων

 

Η διαχείριση της πανδημίας έρχεται να πλήξει περισσότερο τις γυναίκες και τους μη έχοντες και να δημιουργήσει νέα φτώχεια και επισφάλεια.  Έρχεται να επιβάλλει απαγορεύσεις, περιορισμούς και να μετατρέψει το αστικό έδαφος. Πως γράφεται η ιστορία σήμερα;  Ποιες καλλιτεχνικές πρακτικές ξεπροβάλλουν;

Οι ηχογραφήσεις των ομιλιών πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2021

 

Introduction:
Eleni Tzirtzilaki, architect, community artist

Speakers:
Bia Papadopoulou, Art Historian, Curator
Eleni Tzirtzilaki, architect, community artist
Giorgos Tserionis, artist
Faye Tzanetoulakou, Art Historian, Curator

The pandemic has mostly affected women and the non-wealthy, creating new poverty and feelings of precariousness.  It has brought about prohibitions, restrictions and has transformed the urban territory. How is history written today? Have new artistic practices emerged in the city in relation to the past?

The lectures were recorded in April 2021

Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά | The speeches will be  Greek