Αναστασία Αγγελάκη | Αnastasia Angelaki • Βάκχες του Ευριπίδη | Euripides Bacchaes

Γύψος, σίδερο, χρυσό επίχρισμα, πλαστικά λουλούδια | Plaster, iron, gold enamel paint, plastic flowers, 20 x 20 x 170 cm, 2019