Τι είναι και τι θέλουν τα Θεωρήματα | What Theorems are and what they want • Εμμανουήλ Μαυρομμάτης | Emmanuel Mavrommatis

 

Ομιλητής:

Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Oμότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος AICA Hellas

 

Speaker:

Emmanuel Mavrommatis, Emeritus Professor, Aristotle University of Thessaloniki, President AICA Hellas

Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά | The speech will be in Greek