Χάρης Μπασκόζος | Haris Baskozos • Ο Πατέρας ή Μόνος, μέρος της κατασκευής “Η οικογένεια” | “The Father” or “Alone’, part of “The Family”

“The Father” or “Alone’, part of “The Family”, 2018 , 185*10*4.5 cm, constuction : wood , dc motor.
Ο Πατέρας ή Μόνος, μέρος της κατασκευής “Η οικογένεια”, 2018, κατασκευή : ξύλο, μοτέρ.