Δανάη Γκούγια, Aθανασία Τσάτσου | Danai Gkougia, Athanasia Tsatsou

 

Performance video project by ATALANTOS PAROXYSMOS

Σώμα, νους και πνεύμα δοκιμάζονται σε μία διαδικασία εξαγνισμού. Το σώμα πλένεται,
προσπαθεί να καθαριστεί. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία συνεχόμενη εσωτερική πάλη,
προσπαθώντας να αφήσει πίσω του οτιδήποτε θεωρεί πως τον βρωμίζει . Το πλύσιμο του
σώματος με τη μανιώδης κίνηση του τριψίματος, μετατρέπεται σε ένα είδος σύγχρονης
μυσταγωγίας. Ο ήχος δεν είναι άλλος από τον ήχο της θάλασσας, της κίνησης του νερού.
Τελικά, μόνον μέσω της αναγνώρισης και της αποδοχής της «βρωμιάς» μας, μπορεί να
επέλθει η κάθαρσις.

Body,mind and spirit are tested in a process of Purification. The body is being washed, trying to reach clarity.
Human exists in a constant internal battle, trying to leave behind anything that is believed to contaminate.
The cleaning of the body, along with the manic scrubbing, transform into a kind of contemporary sacrament.
The sound is no other than the sound of the sea, the water’s motion.
Ultimately, only through acknowledgement and acceptance of our “dirt”, can catharsis be accomplished.

Performing: Atalantos Paroxysmos
Artists: Athanasia Tsatsou, Danai Gkougia

Background: Athanasia Tsatsou

Video and sound production: Danai Gkougia