Δήμητρα Κωνσταντινίδη | Dimitra Konstantinidi • Το βιβλίο | The book

2021

Ας θεωρήσουμε πως ο γραπτός λόγος έχει κατεξοχήν αποθηκευτική λειτουργία και διαστέλλει την ανθρώπινη επικοινωνία έξω από τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Ζει και αναπνέει μέσα στα βιβλία επιτρέποντας στους αναγνώστες να μην ξεχνάνε κείμενα σημασίας. Μπορεί άραγε να χάσει το λόγο ύπαρξης του μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο δεν επιτρέπει την πρόσβαση στην ανάγνωση;

Considering that written word has primarily storage function, it is able to expand communication between humans without time and space limitations. Books keep it alive and provide it with oxygen while at the same time, the readers memorize scripts of high importance. Really, does a script remain significant when the book it is in, is not available for reading?