Ειρήνη Μαντινάου | Eirini Mantinaou • The bathroom is messier than yesterday (Saturday)

Ένα ημερολόγιο αυτοπαρακολούθησης καταγράφει την οργάνωση μιας προσωπικής κανονικότητας, μέσα από τη ρουτίνα και τους ψυχαναγκασμούς. | A self-monitoring diary records the organization of a personal regularity, through routine and compulsions.