Ελισάβετ Μανδηλαρά | Elisavet Mandilara • Artistbook

Ένα βιβλίο από ρυζόχαρτα, όπου κάθε σελίδα κουβαλάει τις ιστορίες των προηγούμενων, και κάθε επόμενη αυτών που ακολουθούν. Ένα λεξικό ή εγχειρίδιο, που μιλάει για φιγούρες που ισορροπούν, ελευθερώνονται, ελλοχεύουν, αγκαλιάζονται, που φυλακίζονται από τις υπάρξεις τους.

A rice-paper book, in which every page carries the previous stories, and every next, the stories that follow. A dictionary or a textbook, which depicts in shadow, figures that balance, get free, hide, hug, get imprisoned by their own existence