Ελισάβετ Μανδηλαρά | Elisavet Mandilara • Σημείώσεις από το scrolling | Notes from scrolling

Με ενδιαφέρει έννοια του “scrolling” στο διαδίκτυο, και πώς μέσα σε έναν ψηφιακό καταιγισμό ασυνάρτητων εικόνων, χωρίς συνέπεια και συνέχεια, μπορεί κανείς τελικά να ανακαλύψει τις δικές του ασυναρτησίες.

I am interested in the concept of the internet “scrolling”, moreover, how in a digital storm of incoherent images, can one finally discover their own stories.