Ελισάβετ Μανδηλαρά | Elisavet Mandilara • Θέατρο Σκιών | Shadow Theater

Με μια σύγχρονη πρόσληψη της σκιάς, δημιουργώ με τις σκιές μου σε έναν αυτοσχέδιο «μπερντέ», εικόνες και φιγούρες αλλόκοτες, ανοίκεια σχήματα, εξερευνώντας μια πιθανή σύγχρονη λαογραφία.

In a contemporary assumption of the shadow, I create in an improvised berdé odd figure, uncanny shapes with my own shadows, exploring a contemporary folklore