Εριφύλη Αγγελοπούλου | Erifyli Angelopoulou • ROAR

Βίντεο και ηχητική σύνθεση | Video and sound composition, 00:02:33

Μια ποιητική θορυβώδης μεταφορά μίας γενικής συναισθηματικής συνθήκης ή μίας ειδικής αναίσθητης και μουδιασμένης συμφόρησης, ασύλληπτης πίεσης. Τοπία, σημεία, συναισθήματα και ήχοι-φασαρία όπως ακριβώς μέσα στο κεφάλι μου, θολά και ανακριβή, περιμένουν αργά και σταθερά να χαθούν παρομοιάζοντας μια θολή μακρινή ανάμνηση πραγματικής ζωής. Η μαυρίλα και η ακατανόητη φασαρία καταλαμβάνουν την εξουσία και ένας άχαρος ποιητικός λόγος σαν εμμονή προσπαθεί να σπάσει τα κάγκελα της φυλακής μας.

A poetic noisy metaphor of a general emotional condition or a special unconscious and numb congestion of unimaginable pressure. Landscapes, places, emotions and noisy sounds just like in my head, blurry and inaccurate, are slowly and steadily waiting to be lost, resembling a blurred distant memory of real life. Darkness and incomprehensible commotion seize power and an ungrateful poetic speech like obsession tries to break the bars of our prison.