Ευαγγελίνα Καμπέρη | Evangelina Kaberi • Ανάσα | Breath

2021

Υπάρχει ένας μικρός χώρος που δεν καλύπτεται απ’ τα χέρια, παρόλο που τα χέρια φαίνεται σαν να εγκλωβίζουν κάτι, του αφήνουν έναν χώρο να ανασάνει. Τα χέρια δε δηλώνουν απαραίτητα ανθρώπους, αλλά και καταστάσεις. Η ζωή είναι γεμάτη με απροσδόκητα γεγονότα, παρόλα αυτά πάντα θα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι στη ζωή μας που θα μας αφήνει να ανασάνουμε κι αυτό είναι η ελπίδα. Αρκεί, να μη τη χάσουμε ποτέ.

There is a small space that is not covered by the hands, although it seems like they are trapping something, the hands are leaving space for it to breathe. Hands do not necessarily indicate people, but also situations. And flowers its the spring that comes to life. Life is full of unexpected events, nevertheless there will always be a small part in our lives that will let us breathe and that is hope.