Γιάννης Τσούχλος | Giannis Tsouxlos • Σκιερές Γειτονιές | Shaded Neighbourhood

Γιάννης Τσούχλος

Σκιερές Γειτονιές

Φωτογραφίες, 2019

Η σκιά και η αντίθεσή της με το φως έχει πολλές και διαφορετικές σημασίες. Για το Γιάννη, στην προκειμένη περίπτωση, η σκιά της πόλης συμβολίζει το αρνητικό στοιχείο της, καθώς πρόκειται για φωτογραφίες από υποβαθμισμένες περιοχές. Η πόλη δεν είναι μόνο τα φώτα ή τα αξιοθέατά της. Υπάρχει και η σκοτεινή της πλευρά με τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους, τη βρωμιά, την ανασφάλεια. Τέλος, μέσω της σκιάς, σε συνδυασμό με το φως του ηλίου, δημιουργείται ένας άλλος αστικός χώρος.

Κείμενο: Αντώνης Σαριδάκης


Giannis Tsouxlos

Shaded Neighbourhood

Photos, 2019

The shadow and its contrast with the light has many different meanings. For Giannis, in this case, the shadow of the city symbolizes its negative element, as these are photographs of degraded areas. The city is not just its lights and attractions. There is also the dark side, with marginalized people, dirt and insecurity. Finally, through the shadow combined with the sunlight, another urban space is created.

Text: Antonis Saridakis