Γιώργος Ασημακάκης | George Asimakakis • Άτιτλο | Untitled

Βίντεο κολλάζ με αρχειακό υλικό (με ήχο) | Found Footage Collage (with Sound), 00:05:12, 2019

Το έργο αυτό έγινε με αφορμή μια άσκηση στο εργαστήριο της Βιντεοτέχνης της ΑΣΚΤ, όπου στόχος ήταν να οικειοποιηθούμε και να δουλέψουμε με αρχειακό υλικό. Το έργο είναι χωρισμένο σε τρία χρωματικά μέρη (κόκκινο – κίτρινο – μπλε). Το χρώμα σε αυτήν την περίπτωση με βοηθάει να επισημάνω κάτι πάνω στο κάδρο (μια κίνηση ή ένα συγκεκριμένο μέρος της εικόνας) αλλά και να δημιουργήσω ένα κλίμα και να οργανώσω την εικόνα μου. Η επεξεργασία του ήχου βασίστηκε πάνω στο ρυθμό ενός μετρονόμου προσπαθώντας να συνδυαστεί με την ατμόσφαιρα της κινούμενης εικόνας.

This work was triggered by a project in my Video Art course at ASFA, where we had to work with appropriating and editing archival footage. The video is separated into three different color sections (Red – Yellow – Blue). The color in each case helps me point out a feature in the frame (a movement or a specific part of the image) but also helps me create a certain atmosphere and offers me a way to organize my image. The processing of sound was based on the rhythm given by a metronome and I tried to combine this in an artful way with the atmosphere created by the moving image.