Γιώργος Ασημακάκης | George Asimakakis • City Flux

Βίντεο κολλάζ με αρχειακό υλικό (με ήχο) | Found Footage Collage (with Sound), 00:05:21, 2019

Κίνηση – Επικοινωνία – ροή… Με την χρήση των εφέ οι εικόνες από found footage, αναδομούνται. Το αστικό τοπίο «χάνεται» και δημιουργείται μια νέα abstract κατάσταση δυναμικών ροών. Η τεχνολογία και η πόλη συνδέονται.

Motion – Communication – Flow… With the use of effects the images from found footage are reconstructed. The urban landscape fades and creates a new abstract situation of dynamic flow. Technology and urbanization are combined