Η μετά τον covid-19 εποχή. Συνέπειες στην τέχνη | In the post-covid-19 era. Consequences in the artworld (GR)

“Η μετά τον covid-19 εποχή. Συνέπειες στην τέχνη”,  

oμιλητής: Νίκος Σαμαράς, καλλιτέχνης, ιδρυτής CASK gallery (διεύθυνση Γιώργος Αλέξανδρος Σαμαράς), εκδότης του ArtStop magazine, ιδιοκτήτης GAS radio, (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)


In the post-covid-19 era. Consequences in the artworld”,  

rapporteur:  Nicos Samaras, artist, founder of CASK gallery (dir. Giorgos Alexandros Samaras), ArtStop magazine publisher, GASradio owner, (Τhe speech will be in Greek)