Η Πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη | The First and Last and Always Psiloritis Biennale

Ομιλητής:

Σταμάτης Σχιζάκης, Επιμελητής και ιστορικός τέχνης

 

Ο επιμελητής Σταμάτης Σχιζάκης παρουσιάζει την Πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη, ένα επιμελητικό εγχείρημα κατά το οποίο υλοποίει εφήμερες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις σε υπαίθριους και δύσβατους χώρους της περιοχής του Ψηλορείτη στην Κρήτη, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες δημιουργούς. 

 

Speaker:

Stamatis Schizakis, Curator and Art historian

 

Curator Stamatis Schizakis presents The First and Last and Always Psiloritis Biennale, a curatorial project for which he realizes temporary artistic interventions and installations in open spaces in the area of Psiloritis in Crete, according to the directions given by collaborating artists.  

 

 

 

Η ομιλία θα γίνει στα Ελληνικά, με αγγλικούς υπότιτλους  | Presentation will be in English subtitles with Greek voiceover