Ιρίνα Κουζμένκο | Irina Kouzmenko • Ίσκιος – μελέτη χώρου Ι | Shadows – space study Ι

2016

«Δεν φωτιζόμαστε κοιτάζοντας το φως, αλλά βυθιζόμενοι στο σκοτάδι μας. Όμως, αυτό συχνά είναι δυσάρεστο, άρα ανεπιθύμητο» – Carl Gustav Jung.

“We are not enlightened by looking at the light, but immersed in our darkness. This is often unpleasant, so undesirable” – Carl Gustav Jung.