Kelvin Atmadibrata • I’ll be a Good Boy

 

49 διγλωσσικά μηνύματα κειμένου και μια ψηφιακή φωτογραφία στο WhatsApp, έκδοση 100 + 1AP. Μηνύματα WhatsApp και φωτογραφία που λαμβάνονται με κάμερα iPhone8 | 49 bi-lingual text messages and a digital photograph on WhatsApp, edition of 100+1AP. WhatsApp messages and photograph taken with iPhone8 camera

 

Ένας άγνωστος άντρας μου πρόσφερε μια άσεμνη αλλά φοβερή πρόταση τον Δεκέμβριο του 2018, απόλυτα συμπτωματική με την περίοδο που μόλις άρχισα να κατασκευάζω το εννοιολογικό σκεπτικό τουGood Boy, μιας ημιτελούς εγκατάστασης με αντικείμενα που σχεδιάστηκε να παρουσιαστεί στη φυσική Έκθεση Royal College of Art MA gradutation show of RCA 2020. Το πρότζεκτ επεκτείνει ένα ομοερωτικό λεξιλόγιό σε ανεξερεύνητα πεδία παιχνιδιού κουταβιών, BDSM και chemsex ενώ πειραματίζομαι με μεθόδους απόδοσης σε περφόρμανς ενσωματώσης κείμενων, μινιμαλισμού και αφαίρεσης. Δυστυχώς, η παραγωγή του Good Boy έπρεπε να τεθεί σε αναστολή λόγω της τρέχουσας πανδημίας και δεν έχω βρει ακόμη μια κατάλληλη μέθοδο παρουσίασης που να ταιριάζει με μια διαδικτυακή έκθεση σε οθόνη που να δικαιώνει τη φυσική παρουσίαση.

Το Good Boy είναι επομένως ένα εφαπτόμενο έργο των προαναφερθέντων. Επανεξετάζω ένα υλικό που ήταν μόνο αναφορά στα ίδια τα μηνύματα. Τα μηνύματα έχουν τεμαχιστεί και αναδιατάχθεί σε μια διάταξη που μπορεί να μοιάζει με μια προσευχή με δύο ξεχωριστά τμήματα, που καθίσταται σαφές από τη μετατόπιση της γλώσσας από τα Ινδονησιακά στα Αγγλικά. Το έργο θα σταλθεί απευθείας στα κινητά του κοινού μέσω του WhatsApp, την ακριβή εφαρμογή από όπου τα έλαβα. Τις 49 γραμμές μερικές φορές θα συνοδεύουν μηνύματα μίας φράσης ως ψηφιακή φωτογραφία από το κινητό μου τηλέφωνο χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία εκτός της ψηφιακής πλατφόρμας. Το έργο έτσι δεν θα πρέπει ποτέ να “φύγει” από την ψηφιακή πλατφόρμα αλλά να παραμείνει μέσα στην κινητή συσκευή που λειτουργεί ως βάση του έργου.

Το Good Boy είναι μια πρόσκληση για κυριαρχία, καθώς και ένα αίτημα για υποταγή. Δανειζόμενος στοιχεία από την συνθήκη του sexting, η οποία θα μπορούσε να είναι καταχρηστική και μη συναινετική, είναι μια αντανάκλαση του διαδικτυακού σεξουαλικού τρολαρίσματος που μπορεί να λειτουργήσει οριακά ως παρενόχληση και θολώνει- αμφισβητεί την κατάσταση του ιδιωτικού, ανώνυμου χώρου της ομοερωτικής υπο-κουλτούρας. Μια επίδειξη πιθανής ανάγνωσης του κειμένου θα πραγματοποιείται καθημερινά στις 23.00 BST καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης του Project Project τον Μάρτιο μέσω του Instagram live @kelvinatmadibrata. Το έργο πραγματοποιείται σε μια πολλαπλή έκδοση των 100 + 1AP, αρχικά φτιαγμένη για την πλατφόρμα παρουσίασης του RCA 2020. Το έργο είναι δωρεάν και συνοδεύεται από ψηφιακό πιστοποιητικό γνησιότητας, αλλά η διαθεσιμότητά του είναι βάσει προτεραιότητας.

——

An unknown man offered me a lewd yet god-fearing proposition in December 2018, eerily coincidental to the period when I was just beginning to construct the conceptual foundation of Good Boy, an unfinished, objects-based performance installation planned to be presented in the physical Royal College of Art MA gradutation show of RCA 2020. The project expands my homoerotic vocabulary to unexplored terrains of pup play, BDSM and chemsex as I was also expanding and experimenting with my methods of performance-making to incorporate texts, minimalism and abstraction. Good Boy’s production, unfortunately, had to be put on hold due to the current pandemic and I have yet to find a suitable method of presentation that fits into the screen-based, online exposition that gives justice to the physically focused piece.

I’ll be a Good Boy is hence, a tangent project of the aforementioned. I revisit a material that has only been referential, the messages themselves. They have been dissected and rearranged into a soliloquy that may resemble a prayer with two distinct segments, made clear by the language shift from Indonesian to English. The work will be sent directly to the audience’s mobile device through WhatsApp, the exact application where I received them. Accompanying the 49-lines, sometimes one-phrase messages would be a digital photograph, taken from my mobile phone that has never left their intended platform for any editing. Hence the work will and should never leave the digital platform but to remain within the mobile device which could function as its pedestal.

I’ll be a Good Boy is an invitation to dominate as well as a request to submit. Borrowing the situation of sexting, which could be abusive and non-consensual, it is also a reflection of online sexual trolling that may be borderline harassment that blurs and questions the extent of private, anonymous space of homoerotic sub-culture.

A demonstration of a possible reading to perform the text will be held daily at 23.00 BST throughout Platform Project’s March event duration through my Instagram live @kelvinatmadibrata. The work comes in an edition of 100+1AP, initially made for the presentation platform of RCA 2020. The work is free of charge and accompanied by a digital certificate of authenticity but its availability is on a first-come-first-served basis.To request an edition, please text “I’ll be a Good Boy” to +44 7999 905 913 through WhatsApp and the work will be sent as a reply to that text.