ΚΟΙΝΩΝΩ | Tinos Art Gathering • Λιβάδι Κώμης | Plain of Komi

 

Ανθρωπογενες Τοπιο, Μια απο τις 5 τοποθεσίες υλοποίησης των παραγωγών του residency | Anthropogenic landscape, one of five sites of residency productions