Λάμπρος Κόρδολαίμης| Labros Kordolemis • Bride Of Frankenstein | Bride Of Frankenstein animation