Μαγδαληνή Τσεμπέρη | Magdalini Tseberi • Αιωνιότητα | Eternite

Βίντεο και ηχητική σύνθεση | Video and sound composition, 00:03:41, 2020

Στο βίντεο “Eternite” προσεγγίζω το ζήτημα της αιώνιας επανάληψης.  Σε μια φαινομενολογία της φαντασίας επιχειρώ να δημιουργήσω και να αποτυπώσω την αίσθηση κατακερματισμένων επαναληπτικών αρχετύπων. Η αίσθηση της ρευστότητας ,της συνεχούς κίνησης και μεταβολής είναι πρόδηλη . Αόριστα σωματίδια ρέουν σε ακαθόριστες σωματιδιακές καταστάσεις ύλης σε έναν άχρονο μη τόπο όπου λαμβάνουν χώρα αιφνίδιες αναλαμπές. Η ηχητική σύνθεση μέσω διαφορετικών υφολογικών στοιχείων εντείνει την αίσθηση της ασάφειας και της παραδοξότητας στη ροή ενός αφηρημένου χρόνου.

“Eternite” approaches the issue of eternal repetition. In a phenomenology of imagination, I try to create and capture the sense of fragmented repetitive archetypes. The sense of fluidity, constant movement and change is obvious. Fuzzy particles flow in indefinite particle states of matter in a timeless non-place where sudden flashes take place. The sound composition through different textures intensifies the sense of ambiguity and paradox in the flow of time.