Μαρία Γαβριήλ | Maria Gavriil • Ιπτάμενοι χορευτές | Flying Dancers

3d still, μεταβλητές διαστάσεις | dimensions variable, 2021

Ιπτάμενοι χορευτές ανοίγουν την πόρτα, ανεβαίνουν τη σκάλα του ουρανού, κόκκινα χέρια και τριαντάφυλλα σφιχτά δεμένα χρωματίζουν και δίνουν ζωή απλώνοντας τα πλουμιστά φτερά τους, σκορπίζουν και ξορκίζουν το σκότος με τα ματωμένα σπαθιά τους .

Flying dancers are opening the door, climbing the cellestial ladder by holding tightly in their red hands roses, that colour and bring to life, while spreading their ornament angel wings to exorcise the darkness with their blooded swords.