ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES • Αυτό θα πονέσει | Τhis will hurt

Ομιλητής:
Αλέξανδρος Βούτσας, φωτογράφος-εικαστικός

Speaker:
Alexander Voutsas, photographer-visual artist

Βιντεοσκόπηση & παραγωγή | Video Recording & Production:
Ανδρέας Καμουτσής | Andreas Kamoutsis

Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά και τα αγγλικά | The speech will be in Greek and in English