Μίνα Αρχοντάκη | Mina Archontaki • Yogi series

Xαρακτικό σε λινόλεουμ,τυπωμένο σε ριζόχαρτο 52gr | Llinocut engraving, printed in translucent paper 52gr, 46 x 34 cm, 2020

Στους διάφορους πολιτισμούς και παραδόσεις ο κύκλος της σελήνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το γυναικείο σώμα και τις αλλαγές που αυτό υφίσταται κατά της διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. Το χαρακτικό και όλη η σειρά έργων στην οποία ανήκει είναι επηρεασμένα από την πρακτική της γιόγκα και συγκεκριμένα από μία πρακτική που αναφέρεται ως χαιρετισμός της σελήνης. Σε αυτό το χαιρετισμό το σώμα εκτελεί κάποιες κινήσεις που θυμίζουν τις φάσεις της σελήνης από τη λίγωση έως τη γέμωση. 

Through the different civilizations and cultures the moon cycle is connected with the woman body and the changes that undergo through a full month.
The engraving is part of a series that is inspired from a certain yoga practice called moon salutation where the body follows a series of movements resembling the phases of the moon.