Νικόλαος Πυρομάλης | Nickolas Pyromalis • Εγκλεισμός λόγω πανδημία | Pandemic confinement

 

Bίντεο, εκτέλεση | Video, performance, 00:01:14,  2021