Νικόλαος Πυρομάλης | Nickolas Pyromalis • Το αναπάντεχο δώρο | The unexpected gift

Γλυπτό (σίτα, ξυλάκια, χαρτόνι, έτοιμο σκεύος, σιλικόνη βαμμένη) |  Sculpture (screen, sticks, cardboard, ready utensil, silicone painted ), 25 x 23 x 7 cm, 2020