Νικολέττα Παπακωνσταντίνου | Nikoletta Papakonstantinou • Όσο κρατάει ένα ταξίδι | As long as a journey lasts

2021

Όσο κρατάει ένα ταξίδι

Μια τρυφερή αγκαλιά προς όλα αυτά που αφήσαμε πίσω, για να μεγαλώσουμε.

As long as a journey lasts

Tenderly hugging all the things, we left behind, in order to grow up.