Νίκος Γιαμπάνης | Nikos Giampanis • Einstein-Rosen Boulevard

 

Βίντεο | Video, 00:05:56, 2021,

Σκηνοθεσία: Νίκος Γιαμπάνης | Director: Nikos Giampanis,

Φωτογραφία: Νίκος Γιαμπάνης | Photography: Nikos Giampanis,

Body painting – γλυπτά: Νίκος Γιαμπάνης | Body Painting-Sculpture Art: Nikos Giampanis,

Sound design: Νίκος Γιαμπάνης | Nikos Giampanis,

Cast: Μίνα Μαρούση | Mina Marousi, Linda Giangi, Τζένη Λεοτσινίδη | Jenny Leotsinidi

 

Ρευστές πολύχρωμες φόρμες λειτουργούν ως εργαλεία για την μετάφραση της κοσμικής ενέργειας σε φως. Οι έννοιες του χώρου, του χρόνου και της ύλης παρουσιάζονται συμπτυγμένες και ασαφείς με σκοπό να γίνει κατανοητή η σχετικότητα τους. Η ζωή και ο θάνατος είναι εργαλείο της λογικής μας, η ύλη είναι απλά μια παροδική κατάσταση της ενέργειας μας.

Liquid, colorful shapes function as tools to transmute the cosmic energy to light. A concentrated and vague presentation of the concepts of space, time and matter that aims to the understanding of their relativity. Life and death are just tools of logical thinking, our material form is nothing but a temporary state of our energy.