Νίκος Καναβός | Nikolaos Kanavos • Κρήτες 1 | Cretans 1

Επιτοίχιο ψηφιδωτό, Χρωματική ερμηνεία σε παλιά, ασπρόμαυρη φωτογραφία | Wall mosaic, Color interpretation in old, black and white photography, 51 x 51cm,  2020