Νίκος Καζής | Nikos Kazis • Η διάρρηξη των ιματίων | Rending my garments | Déchirer mes vêtements