Πανδώρα Καρτσωνάκη | Pandora Kartsonaki • Venomous Tongues: A Brilliant Regeneration #3

3d still, μεταβλητές διαστάσεις | dimensions variable, 2021

Σε καιρούς δυστοπικούς, το έμβιο ον βρίσκει τη λύση, προχωρώντας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες. Αναγεννιέται μέσα από τους κινδύνους, χρησιμοποιώντας τη μνήμη και όχι τη λήθη | During dystopian times, the living being finds its way, advancing with flexibility and adaptability to new conditions. It regenerates through perils, using memory instead of oblivion.