Σε Διάλογο με την Τέχνη & τους Καλλιτέχνες | ομιλήτρια: Έφη Μιχάλαρου • Dialogues with Art & Artists | rapporteurs: Efi Michalarou, Journalist, Art Critic, Independent Curator (GR)

‘’Σε Διάλογο με την Τέχνη & τους Καλλιτέχνες’’, ομιλήτρια: Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Τέχνης & Ανεξάρτητη Επιμελήτρια,

Ομιλία για το Βιβλίο της: ‘’σε α’ ενικό & β’ πληθυντικό’’, το οποίο εμπεριέχει 24 Συνεντεύξεις ανθρώπων της Τέχνης. (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)


“Dialogues with Art & Artists’’, rapporteurs:  Efi Michalarou, Journalist, Art Critic, Independent Curator.

Presents of her book  “ in first singular & second plural’’  with 24 interviews by art people. (Τhe speech will be in Greek)