Σοφία Δαμουλή Πλαΐνη | Sofia Damouli Plaini • Κατοικίες Ι | Housings I

Μια είσοδος μεταμφιεσμένη.

Ένα γράμμα, μια αυλαία, πάντα αυθαίρετα. Ένας άγνωστος κόσμος.

Αn entrance in disguise.

Α letter, a curtain, always arbitrary. A whole new world.