Σοφία Δαμουλή Πλαΐνη | Sofia Damouli Plaini • Κατοικίες ΙI | Housings II

Μια πόρτα που φύτρωσε στο χώμα, ή ένα κρεβάτι έτοιμο να βυθιστεί στη λήθη, να εξαφανιστεί.

Η τελευταία κατοικία.

A door grown in the soil or a bed, about to immerse in oblivion, to vanish.

The last home.